Jorge Urraca Ruiz


Profesor del Departamento de Física y Química

Tutor de 2ºESO D

jorge.urraca@iessevillalanueva.es

918 124 066